Kamado Joe Garantie | Kamado BBQ

We ship your Kamado Joe to any location in Europe & beyond!

Shipping price upon request.

info@kamadobbq.be

Gratis verzending vanaf 95 euro!
Geldig voor verzendingen naar België, Nederland en Luxemburg

Voor al je vragen bel ons: +32 488 844 345

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Kamado Joe Garantie

X

 

Kamado Joe Garantie Voorwaarden

Kamado Joe is gemaakt om levenslang mee te gaan!

 

1. Beperkte levenslange garantie op keramische onderdelen

Kamado Joe garandeert dat alle keramische onderdelen van deze Kamado Joe bbq / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten zolang als de bbq het eigendom is van de oorspronkelijke koper.

2. Vijf (5) jaar garantie op metalen onderdelen

Kamado Joe garandeert gedurende een periode van vijf (5) jaar dat alle metalen en gietijzeren onderdelen van deze Kamado Joe grill / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

3. Drie (3) jaar garantie op warmteverdeler en pizzasteen

Kamado Joe garandeert gedurende een periode van drie (3) jaar dat het frame van de warmteverdeler, de keramische plaat/platen en de pizzasteen gebruikt in de Kamado Joe bbq / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

4. Eén (1) jaar garantie op thermometer en dichting

Kamado Joe garandeert gedurende een periode van één (1) jaar dat de thermometer en dichting gebruikt in deze Kamado Joe grill / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

 

Wanneer gaat de garantiedekking in?

De garantiedekking gaat in op de oorspronkelijke datum van aankoop en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u uw bbq te registreren.

Indien er bij normaal gebruik en onderhoud een materiaal- of fabricagefout aan het licht komt tijdens de garantieperiode die van toepassing is, zal Kamado Joe het gebrekkige onderdeel vervangen of repareren, zulks uitsluitend door ons te bepalen, zonder dat u kosten voor het onderdeel zelf in rekening worden gebracht. Deze garantie geldt niet voor arbeidsloon, vrachtkosten of welke andere kosten dan ook die verbonden zijn aan het onderhouden, repareren dan wel gebruiken van de bbq.

 

Wat valt niet onder de garantie?

Deze garantie dekt geen schade die ontstaan is door misbruik van het product of gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is, schade die ontstaan is door onvoldoende behoorlijk gebruik dan wel inadequate montage of installatie, schade die het gevolg is van ongelukken of natuurrampen, schade die veroorzaakt is door het aanbrengen van niet-goedgekeurde hulpstukken of aanpassingen, en schade tijdens vervoer. Deze garantie dekt geen schade die voortvloeit uit normale slijtage door gebruik van het product (zoals krassen, deuken en bladderen) en veranderingen in de aanblik van de bbq die niet van invloed zijn op de werking.

 

 

 

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE SCHRIFTELIJKE DAN WEL MONDELINGE, EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE DIE GELDT VOOR HET DESBETREFFENDE ONDERDEEL.

 

BIJ SCHENDING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE DAN WEL EEN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIE IS HET UITSLUITENDE VERHAAL VAN KOPER ZOALS HIERIN GESPECIFICEERD BEPERKT TOT VERVANGING. KAMADO JOE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE DAN WEL GEVOLGSCHADE.

 

Waardoor vervalt de garantie?

De garantie vervalt bij aanschaf van een Kamado Joe-product via een niet-erkende dealer. Onder niet-erkende dealers worden onder meer verstaan kortingsclubs, budgetwarenhuizen en alle andere wederverkopers die geen uitdrukkelijke toestemming van Kamado Joe hebben voor het verkopen van Kamado Joe-producten.

 

Garantieaanspraken

Wilt u aanspraak maken op de garantie, neem dan contact op met uw dealer. Voor internationale garantieaanspraken dient u contact op te nemen met de distributeur voor het land waarin de oorspronkelijke koop heeft plaatsgevonden. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u belt:

•Modelnummer (zie user guide)

•Serienummer (zie user guide)

•Aankoopbewijs van de oorspronkelijke eigenaar

•Datum van plaatsing

•Korte omschrijving van het probleem

 

 

Wij hechten veel belang aan uw tevredenheid. Als een probleem niet tot uw volle tevredenheid kan worden opgelost, verzoeken wij u ons te schrijven, bellen of e-mailen.